Dubokeur logodk DUBOkeur product gebouw DUBOkeur product interieur DUBOkeur product gww DUBOkeur grondstof DUBOkeur installatie DUBOkeur woning

DUBOkeur stempel

Voor contact:
Bussummergrindweg 1b
1406 NZ Bussum
Tel: 035 - 6948233
Mail: info@nibe.org

Link naar al de milieuclassifcaties en DUBOkeur® producen:

www.nibe.info

DUBOkeur® Nieuws van in 2012

Maar liefst 17 DUBOkeur Certificaten voor Wienerberger

Wienerberger heeft voor 17 producten uit hun assortiment een DUBOkeur verkregen. 
Met de vijf eerder gecertificeerde producten, hebben ze nu in totaal 22 certificaten. Hiermee is Wienerberger de fabrikant met de meeste DUBOkeur certificaten. We willen Wienerberger feliciteren met deze prestatie!

De nieuwe Wiererberger producten met een DUBOkeur certificaat zijn:
14 bakstenen in de functionele eenheid van buitenspouwblad (gevelsteen):

Daarnaast zijn er 3 keramische dakpannen in de functionele eenheid dakbedekking hellend dak gecertificeerdt:  

DUBOKeur Certificaat wienerbergerdakpannen


Het DUBOkeur® scoort 5 uit 5 op de keurmerkenwijzer

Milieu Centraal presenteerde op 15 september jl. de KeurmerkenWijzer, in deze app staan meer dan 100 duurzaamheidskeurmerken waaronder ook het DUBOKeur. KeurmerkenWijzer geeft voor elk keurmerk aan, of het garanties geeft over milieu, dierenwelzijn en sociale aspecten, en hoe de controle is geregeld. Het DUBOkeur scoort alle 5 van de 5 bollen op het gebied van milieu. De dierenwelzijn en sociale aspecten worden binnen ons instituut niet getoetst, en zijn dus ook niet meegenomen in de beoordeling.

Voor de controle scoort het DUBOkeur, 3 van de 5 bollen, dit komt doordat de we berekening en de controle van de milieutechnische levenscyclusanalyse van het product, intern door het NIBE wordt uitgevoerd. Dit is gedaan om de financiële barrière voor het DUBOkeur, zo laag mogelijk te houden zodat het DUBOkeur ook aantrekkelijk is voor de kleinere innovatieve bedrijven. Het NIBE staat garant voor een onafhankelijke berekening en controle, volgens de wetenschappelijke onderbouwde methodiek. De basis van de berekening van milieukosten van het DUBOkeur®, zijn wetenschappelijke en onafhankelijke LCA gegevens

link naar de app


DYKA AIR het eerste ventilatiebuizensysteem met een DUBOkeur®

DYKA AIR is het eerste een ventilatiekanaalsysteem met het DUBOkeur. DYKA AIR is gemaakt van slagvast PVC-U. Doordat het kanaalsysteem significant minder weerstand heeft ten opzichte van alternatieven buis systemen scheelt dit met de buisdimenties, is er minder geluidsvorming en heeft de ventilator minder vermogen nodig.

DYKA AIR hebben we beoordeeld op 17 verschillende (milieu)aspecten, variërend van de bijdrage aan het broeikaseffect tot de humane toxiciteit. De beoordeling vond plaats over de gehele levenscyclus, van de winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik tot en met de afvalverwerking.

Voor meer informatie zie www.dyka.nl

Voor het filmpje op youtube zie de volgende link


Het derde DUBOkeur® certificaat voor Foreco NOBELWOOD

Onlangs hebben we aan Foreco met NobelWood® een derde DUBOkeur® certificaat uitgegeven. De basis voor deze gevelbekleding is gemodificeerd hout op basis van in-situ bio-polymerisatie. Het hout wordt door-en-door geïmpregneerd met in water oplosbare biopolymeren, afkomstig van suikerrietstengels uit de rietsuikerindustrie. De basis is het dennenhout dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen op basis van FSC-certificering. Met NobelWood®, WaxedWood® en SafeWood® gevelbekleding biedt Foreco nu een compleet assortiment houtproducten voor aan de gevel.

Vergelijking op basis van wetenschappelijke LCA gegevens
Voor het DUBOkeur® wordt een classificatie gemaakt waarbij verschillende producten met elkaar onderling worden vergeleken. De basis voor de berekening zijn wetenschappelijke LCA gegevens. LCA staat voor LevensCyclusAnalyse. Het is een methode om de milieubelasting van een product ‘van wieg tot graf’ te berekenen. In het traject van wieg tot graf zijn er drie fases te onderscheiden: productiefase, gebruiks- en onderhoudsfase en einde levensduurfase. In al deze fases vinden processen plaats waarbij verschillende milieueffecten optreden. In een LCA worden deze milieueffecten inzichtelijk gemaakt.Voor de beoordeling worden verschillende milieueffecten in kaart gebracht. Naast de effecten van CO2 op het broeikaseffect zijn er nog vijftien milieueffecten.

DUBOKeur Certificaat Foreco NOBELWOOD

Voor meer informatie zie de websie van www.foreco.nl/nobelwood


NIBE reikt vernieuwd DUBOkeur-certificaat uit aan Icopal

Icopal, fabrikant van producten voor de bescherming en afdichting van bouwconstructies, heeft op 8 oktober van het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) een vernieuwd certificaat voor duurzaam bouwen (DUBOkeur) gekregen voor het product Icopal Universal. Dit is gebeurd aan de hand van een milieuclassificatie onderzoek naar icopal in de categorie dakbedekkingsproducten voor platte daken, uit dit onderzoek bleek Icopal Universal het milieuvriendelijkst. De mooie score is het resultaat van allerlei innovaties van Icopal, zoals een grondige verbetering van de grondstoffen en verlenging van de te verwachten levensduur van Icopal Universal.

Om een DUBO-certificaat te krijgen, moet een product aan strenge eisen voldoen. Het NIBE test producten door de levenscyclusanalyse er op los te laten, kortweg LCA. Maar liefst zeventien milieuaspecten, zoals broeikaseffect (global warming), verzuring en geluidshinder zijn tijdens alle stadia van productie, gebruik en afvalverwerking onder de loep genomen. Per aspect berekent het NIBE wat de kosten in euro’s zijn die het product aan ‘milieuschade’ veroorzaakt. Uiteindelijk komt er één getal (bedrag) uitrollen per vierkante meter product. En dat betekent: hoe lager het getal, hoe beter het product is voor het milieu.. Icopal Universal had al een DUBOkeur certificaat, maar door al de verbeteringen en optimalisaties is het product nu het milieutechnisch beste alternatief.

Uitreiking Icopal

Voor meer informatie zie de website van icopal


Eerste DUBOkeur® grondstoffen certificaat uitgereikt

ReBeAstone en ReBeAsand hebben het eerste DUBOkeur®  grondstof verkregen. Het DUBOkeur grondstof is het middel om aan te tonen dat een grondstof tot de duurzame en milieuvriendelijke alternatieve behoort.

Op 6 maart tijdens het Railforum bij NS te Utrecht, kreeg Dirk Bonder het DUBOkeur certificaat uitgereikt door Kamiel Jansen van het NIBE uit Bussum. NIBE is een onafhankelijke organisatie die producten op het gebied van duurzaamheid beoordeelt. ReBeAstone en ReBeAsand heeft NIBE  als één van de beste DUBOkeuzes gekwalificeerd. Dirk Bonder: ‘’Wij kunnen nu aan onze klanten aantonen dat we een maatschappelijk verantwoord alternatief hebben voor grind en zand. Hiermee wordt bevestigd dat we een ook goede grondstof leveren voor de groene beton- en asfaltproductie!’’. 

Voor meer informatie www.bonder-recyling.nl

DUBOkeur grondstofuitreiking DIRK bonder


100ste DUBOkeur® certificaat uitgereikt aan Wienerberger Porotherm

100ste dubokeur certificaat

Het 100ste DUBOKeur® is uitgegeven. Het DUBOkeurmerk is het DUurzaam BOuwen keurmerk van Nederland en alleen de milieuvriendelijkste producten komen hiervoor in aanmerking. De snelbouwsteen van Wienerberger genaamd Porotherm Thermobrick (categorie dragend binnenspouwblad) is het 100ste product dat het DUBOkeur® heeft verkregen. Voor meer informatie over deze snelbouwstenen zie de website van Wienerberger (www.wienerberger.be)

Het doel van het DUBOkeurmerk is om producten op een eerlijke en onafhankelijke methode milieutechnisch te kunnen onderscheiden, om zo de markt te stimuleren om steeds duurzamere/milieuvriendelijkere producten te ontwikkelen.

We zijn zeer trots op het 100ste uitgegeven keurmerk, zeker omdat het keurmerk niet zomaar wordt weggegeven. Voor een DUBOkeur® wordt eerst een product over zijn gehele levensfase geanalyseerd, doormiddel van de levenscyclusanalyse (LCA) methode. Uit deze analyse wordt de milieu-impact van 17 milieuaspecten bepaald (bijvoorbeeld global warming, verzuring, geluidshinder, etc). Het product wordt vergeleken met al de alternatieven binnen dezelfde functionele eenheid en alleen de producten die milieutechnisch het best scoren (milieuklasse 1 of 2) komen in aanmerking voor het DUBOkeur®. Om de twee jaar worden de producten hergetoetst, zodat we kunnen verzekeren dat de DUBOkeur producten altijd milieutechnisch tot het topsegment van de markt behoren.

Helaas zijn er soms ook producten die na de toetsing niet in aanmerking komen voor het DUBOkeur®. Zo zijn er in 2011 veertien producten geweest die niet DUBOkeurwaardig waren. In dergelijke gevallen kan aan de hand van een LCA traject bepaald worden welke ingrepen er plaats zouden moeten vinden om uiteindelijk wel in aanmerking te komen voor het DUBOkeur®.


DUBOKeur® Certificaat verkregen voor 4 nieuwe producten

In een tijd waarbij het onderscheiden in duurzaamheid steeds belangrijker wordt, kan het DUBOkeur® een helder en wetenschappelijke onderbouwing vormen voor het op de markt zetten van een milieuvriendelijk product. Een product komt alleen in aanmerking voor het DUBOkeur® als het in de milieuklasse 1 of 2 valt. Hierdoor is het DUBOkeur® uitsluitend bestemd voor de echte duurzame producten. Het DUBOkeur® betekend dus echt wat! Hieronder de 2 nieuwe producten die aan het DUBOkeur® zijn toegevoegd:
765 Ecolight Deze tegellijm heeft een DUBOkeur verkegen in zowel de toepassing vloer- als wandtegellijm. Meer informatie over is te vinden op de website: www.eurocol.com
Biofoam Pearls Dit isolatiemateriaal is getoetst in de toepassing van spouwisolatie. Meer informatie is te vinden op de website: www.termokomfort.nl

Voor het nieuwsarchief, volg deze link