Dubokeur logodk DUBOkeur product gebouw DUBOkeur product interieur DUBOkeur product gww DUBOkeur grondstof DUBOkeur installatie DUBOkeur woning

DUBOkeur stempel

Voor contact:
Bussummergrindweg 1b
1406 NZ Bussum
Tel: 035 - 6948233
Mail: info@nibe.org

Link naar al de milieuclassifcaties en DUBOkeur® producen:

www.nibe.info

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.dubokeur.nl) van Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE). U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Doel en gebruik

Ondanks dat het NIBE zeer zorgvuldig is in samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan het NIBE niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is. Het NIBE is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover het NIBE geen controle heeft. Het NIBE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de nauwkeurigheid of ieder ander aspect van deze informatiebronnen. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, het zij mechanisch, door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van het NIBE.