Dubokeur logodk DUBOkeur product gebouw DUBOkeur product interieur DUBOkeur product gww DUBOkeur grondstof DUBOkeur installatie DUBOkeur woning

DUBOkeur stempel

Voor contact:
Bussummergrindweg 1b
1406 NZ Bussum
Tel: 035 - 6948233
Mail: info@nibe.org

Link naar al de milieuclassifcaties en DUBOkeur® producen:

www.nibe.info

DUBOkeur® nieuws


Het meest actuele nieuws over DUBOkeur® producten en de milieuclassificaties zijn te vinden op: www.nibe.info/nl/nieuws

De meest recente lijst met DUBOkeur producten is te vinden op: www.nibe.info/nl/dubokeur-producten

Al de milieuclassificaties van bouw, interieur en installatieproducen zijn gratis te vinden op: www.nibe.info

 


Factsheet als aanvulling op DUBOkeur® toetsing 

Vanaf nu is het mogelijk om in aanvulling op de DUBOkeur® toetsing , een factsheet te ontvangen met aanvullende informatie over de toetsingsresultaten. Hiermee krijgt de producent meer inzicht in de uitkomst van de toetsing. Daarnaast is deze sheet voor de producent een helder middel om de milieu-impact en de daarbij horende schaduwkosten van zijn product te communiceren naar klanten. De factsheet kan ook worden opgevraagd door producenten waarvan de DUBOkeur toets geen positief resultaat geeft. Zij kunnen met het officiële document, opgesteld door het NIBE, toch communiceren over de milieu-impact van het product. De factsheet is een aanvulling op het DUBOkeur certificaat en de bijbehorende milieubeoordeling.

 INFORMATIE OP FACTSHEET

Op de factsheet staat relevante milieu-informatie over het getoetste product. De classificatietabel van de toepassing waarin het product is getoetst staat op het document, waarbij het getoetste product op de juiste plaats in de grafiek wordt weergegeven. Hiermee is in één oogopslag duidelijk waar het product staat ten opzichte van concurrerende producten. Daarnaast staat op de factsheet vermeld in welke milieuklasse het product valt en wat de schaduwkosten zijn. Ook wordt er beschreven wat de milieukenmerken van het product zijn en staat de gezondheidsinformatie tijdens de gebruiksfase in vermeld. Onderaan de factsheet staat een beknopte uitleg over de methodiek van de milieuklassen.

DUBOkeur factsheet

KORTOM: EEN OVERZICHTELIJKE FACTSHEET MET DAAROP ALLE RELEVANTE MILIEU-INFORMATIE VAN EEN PRODUCT


Milieubeoordeling van installaties

25-03-2014

Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) classificeert sinds 10 jaar producten op het Milieugebied (DUBOkeur) naast producten classificeert het NIBE nu ook installaties!

Omdat installaties een aanzienlijke milieu-impact hebben, vinden we bij het NIBE dat installaties ook milieutechnisch vergeleken moeten kunnen worden. Zo wordt het voor iedereen inzichtelijk welke installatie de laagste milieu-impact heeft en dus over de gehele levenscyclus de beste keuze is. Naast de milieuclassificaties van installaties introduceren we ook het DUBOkeur voor installaties, zodat ook voor installaties in één oogopslag duidelijk is welke installaties bij de milieutechnische top behoren. Het DUBOkeur is het enige keurmerk dat zowel de energiezuinigheid tijdens het gebruik als de milieu-impact van de materialen meeneemt, waardoor er een compleet milieutechnisch plaatje ontstaat. 

DUBOkeur installaties

HOE WORDT DE MILIEU-IMPACT VAN INSTALLATIES MET ELKAAR VERGELEKEN?

Het classificeren van installaties is echter gecompliceerder dan het classificeren van producten, omdat het vaak om complexe samengestelde producten gaat die ook effect hebben op het energieverbruik van een gebouw tijdens de gebruiksfase.

Bij producten wordt de milieu-impact van de winning van grondstoffen, productie, transport, onderhoud, en uiteindelijk het afvalscenario meegenomen. Bij milieutechnische classificaties van installaties spelen naast de milieu-impact van de materialen ook het energie- en waterverbruik tijdens de gebruiksfase een belangrijke rol. Naast het energie- en waterverbruik van de installatie zelf (het directe energieverbruik), speelt ook het effect van een installatie op de rest van het energieverbruik van een gebouw (indirect energieverbruik) een rol in de totale milieu-impact van een installatie. Het verschil tussen direct en indirect energieverbruik wordt goed zichtbaar bij ventilatiesystemen. Het toe- en/of afvoeren van lucht kost energie, dit is het directe elektriciteitsverbruik van een ventilatiesysteem. Daarnaast hebben ventilatiesystemen ook effect op het energieverbruik van de verwarming (bijvoorbeeld door warmteterugwinning of een CO2-sturing) waarbij ze op indirecte manier invloed hebben op het energieverbruik van het gebouw. Zowel het directe als het indirecte energieverbruik van een installatie wordt meegenomen in de milieuclassificaties en de DUBOkeur beoordelingen.

Om te bepalen welke emissies en grondstoffen vrijkomen bij de levenscyclus van een installatie, moet eerst worden bepaald welke prestaties deze installatie moet leveren. Anders gezegd, er moet worden bepaald welke functie de installatie moet verrichten en over welke tijdsperiode dit moet gebeuren. Dit is altijd afhankelijk van het gebouw waarin de installatie moet functioneren. Daarom is voor deze methode een referentiewoning ontwikkeld die representatief is voor de grondgebonden woningen in Nederland. De referentiewoning is opgesteld aan de hand van de referentiewoning van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voormalig Agentschap NL /Senternovem) en aangepast aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.

Vervolgens worden de installaties in deze referentiewoningen ingevoerd en wordt er gekeken welke materialen hiervoor nodig zijn en wat de milieu-impact van de materialen is over een periode van 75 jaar (inclusief eventueel vervanging en onderhoud). Hierna is deze milieu-impact gedeeld door 75 om de milieu-impact per jaar inzichtelijk te maken. Naast de milieu-impact van de materialen wordt er ook berekend wat het effect is van de installatie op het energieverbruik van de woning. De energieberekening wordt gedaan volgens de NEN 7120, hiermee wordt het verschil in het (directe en indirecte) energieverbruik tussen de verschillende installaties in kaart gebracht. Door de milieu-impact van het materiaal en de milieu-impact van het verschil in energieverbruik bij elkaar op te tellen, kunnen de installaties met elkaar vergleken worden. Hiermee wordt inzichtelijk welke installaties over de gehele levenscyclus de laagste milieu-impact hebben.

Ventliatie schema voor DUBOkeur
Afbeelding verschillende ventilatiesystemen

OP ZOEK NAAR PIONIERENDE DUURZAME INSTALLATIES

Indien u fabrikant bent van een installatie en wilt u aantonen dat uw product bij de milieutechnische top van de installaties behoort, neem dan contact op met het NIBE om de mogelijkheden voor een DUBOkeur toetsing van de installatie te bespreken.

Voorbeelden van verschillende installatietoepassingen waarin we producten kunnen toetsen zijn: