Dubokeur logodk DUBOkeur product gebouw DUBOkeur product interieur DUBOkeur product gww DUBOkeur grondstof DUBOkeur installatie DUBOkeur woning

DUBOkeur stempel

Voor contact:
Bussummergrindweg 1b
1406 NZ Bussum
Tel: 035 - 6948233
Mail: info@nibe.org

Link naar al de milieuclassifcaties en DUBOkeur® producen:

www.nibe.info

Hoe werkt het toetsen van een DUBOkeur® product

Het verkrijgen van een DUBOkeur® product (voor gebouw-, interieur- en GWW-producten) is uiteraard afhankelijk of het product voldoet aan de criteria van 'milieuvriendelijkheid', die in een vergelijkbare levenscyclusanalyse worden getoetst. Om dit te toetsen hebben we de gegevens nodig om een milieukundige Levenscyclusanalyse (LCA) te kunnen maken. Na opdrachtverstrekking zullen we de complete vragenlijst opsturen en deze waar nodig toelichten. De vragenlijst bestaat onder anderen uit vragen over het energie- en waterverbruik tijdens de productie, welke grondstoffen er gebruikt worden en wat de transportafstanden van deze grondstoffen zijn.

Om het keurmerk aan te vragen, of als u nog vragen heeft dan kunt u een mail sturen naar info@nibe.org.

Binnen een week volgt een offerte. De doorlooptijd van een aanvraag is meestal ca. 6 weken, nadat alle informatie is ontvangen.

Om een indruk te geven van de uiteenlopende LCA trajecten die we aan de hand van uw specifieke vraag kunnen aanbieden, hebben we deze in een beknopt overzicht beschreven. Als u naar aanleiding hiervan nog vragen heeft of wanneer u een prijsindicatie wilt ontvangen, schroom dan niet om contact op te nemen. Contact kan via info@nibe.org‎, of via de telefoon op het nummer: 035-6948233. Onze adviseurs zijn van maandag t/m donderdag bereikbaar.

Het DUBOkeur heeft ook een regelement. Deze is hier te downloaden.