Dubokeur logodk DUBOkeur product gebouw DUBOkeur product interieur DUBOkeur product gww DUBOkeur grondstof DUBOkeur installatie DUBOkeur woning

DUBOkeur stempel

Voor contact:
Bussummergrindweg 1b
1406 NZ Bussum
Tel: 035 - 6948233
Mail: info@nibe.org

Link naar al de milieuclassifcaties en DUBOkeur® producen:

www.nibe.info

DUBOkeur® voor bouw, interieur en GWW producten

Na het succes van het DUBOkeur® voor producten – waarvoor inmiddels al honderden DUBOkeur® certificaten zijn uitgereikt - vinden we dat het tijd is om ook installaties milieutechnisch te beoordelen. Met het DUBOkeur® installatie worden de meest milieuvriendelijke installaties getoetst. Het classificeren van installaties is gecompliceerder dan het classificeren van producten en grondstoffen, omdat het om complexe samengestelde producten gaat, en bovendien: installaties hebben effect op het energie- en/of waterverbruik van een gebouw.
Voor het DUBOkeur wordt gebruik gemaakt van een levenscyclus analyse (LCA), wat betekent dat de milieu-impact van de winning van grondstoffen, productie, transport, onderhoud en gebruik, en de afvalverwerking worden meegenomen.
In veel gevallen is de gebruiksfase de fase waarin de meeste milieu-effecten optreden bij installaties. De milieueffecten zijn het gevolg van direct en indirect energie- en waterverbruik.  Een voorbeeld van een installatie waarbij er zowel direct als indirect energie wordt verbruikt zijn ventilatiesystemen. Het toe- en/of afvoeren van lucht kost energie, dit is het directe elektriciteitsverbruik. Daarnaast hebben ventilatiesystemen ook effect op het energieverbruik van de verwarming (bijvoorbeeld door warmteterugwinning of een CO2-sturing) waarbij ze op indirecte manier invloed hebben op het energieverbruik van het gebouw.
Voor DUBOkeur-berekening worden zowel het directe als het indirecte energieverbruik van een installatie meegenomen.

DUBOkeur product logo

Het DUBOkeur® bouwproducten installaties

Voor meer informatie over het DUBOkeur®, link: ‘Wat houdt het DUBOkeur installaties in'
Voor de lijst met gekeurde producten, link: 'Gekeurde DUBOkeur installaties'
Voor meer informatie over het keuringstraject, link: 'Hoe werkt het keuren van een installatie'