Dubokeur logodk DUBOkeur product gebouw DUBOkeur product interieur DUBOkeur product gww DUBOkeur grondstof DUBOkeur installatie DUBOkeur woning

DUBOkeur stempel

Voor contact:
Bussummergrindweg 1b
1406 NZ Bussum
Tel: 035 - 6948233
Mail: info@nibe.org

Link naar al de milieuclassifcaties en DUBOkeur® producen:

www.nibe.info

Hoe werkt het keuren van een DUBOkeur® installatie

Om het DUBOkeur te verkrijgen moet een installatie voldoen aan de eisen van het keurmerk. Aan de hand van een LCA-berekening wordt het product milieutechnisch vergeleken met andere installaties die eenzelfde functie hebben. Wanneer het product tot de milieutechnische top behoort, komt het in aanmerking voor certificatie.


Voor het berekenen van de LCA zijn gegevens nodig van de materialen waaruit de installatie bestaat en technische gegevens met betrekking tot vermogen en rendement. Na opdrachtverstrekking wordt de complete vragenlijst opgestuurd en waar nodig toegelicht.
Als u het keurmerk wilt aan te vragen, of als u nog vragen heeft kunt u een mail sturen naar info@nibe.org. Of telefonisch contact opnemen.

Binnen een week volgt een offerte. De doorlooptijd van een aanvraag is ca. 6 weken, nadat alle informatie is ontvangen.