Dubokeur logodk DUBOkeur product gebouw DUBOkeur product interieur DUBOkeur product gww DUBOkeur grondstof DUBOkeur installatie DUBOkeur woning

DUBOkeur stempel

Voor contact:
Bussummergrindweg 1b
1406 NZ Bussum
Tel: 035 - 6948233
Mail: info@nibe.org

Link naar al de milieuclassifcaties en DUBOkeur® producen:

www.nibe.info

Wat is het DUBOkeur® grondstof

Wat is het DUBOkeur® grondstof?

Het DUBOkeur® grondstof is een keurmerk wat laat zien dat een grondstof tot de meest milieuvriendelijke grondstoffen behoort. Door middel van het onderstaande DUBOkeur®logo zijn deze grondstoffen te herkennen. Voor het DUBOkeur® wordt gekeken naar een specifieke grondstof. Binnen deze grondstof komen alleen de milieutechnisch beste grondstoffen in aanmerking voor het keurmerk.

Een voorbeeld van een grondstof kan zand of grind zijn. Dit kan gewonnen worden uit bijvoorbeeld de zee of een rivier, maar kan ook gewonnen worden uit gerecyclede spoorballast. Daarnaast kan dit gewonnen zand/grind gereinigd en verwerkt worden doormiddel van een installatie die draait op grijze of groene stroom. Deze verschillende winning en verwerking van het zand of grind resulteert uiteindelijk in een grondstof met de zelfde technische eigenschappen maar met een verschillende milieubelasting.

Het doel van het DUBOkeur® is om het topsegment van grondstoffen op milieugebied binnen een toepassingsgebied herkenbaar te maken. DUBOkeur grondstoffen zijn te herkennen aan onderstaand logo:

DUBOkeur product logo het logo voor duurzaam bouwen grondstoffen

Wanneer krijgt een grondstof het DUBOkeur®?

Voor het DUBOkeur® grondstof worden Levenscyclusanalyse-gegevens (LCA) berekend van de winning van de grondstof tot aan de fabriekspoort van de producent van de grondstof. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van het TWIN-model, waarmee de grondstof geclassificeerd wordt ten opzichte van gelijkwaardige grondstoffen. Dit classificeren wordt gedaan aan de hand van de milieukosten. Ook hier geldt dat de grondstof met de laagste milieukosten de milieureferentie is. Wanneer bijvoorbeeld de milieukosten van de beste grondstof € 0,50 is en de milieukosten van de getoetste grondstof € 2,00, dan is de milieubelastingsfactor van die grondstof 4. De milieubelastingsfactor bepaalt de milieuklasse (zie hiervoor onderstaande tabel). De milieuklassen van de grondstof in het bovenstaande voorbeeld zou dus 3c zijn.

Toelichting NIBE milieuklasse indeling
Toelichting NIBE milieuklasse indeling

Om in aanmerking te komen voor DUBOkeur® moet de getoetste grondstof aan het volgende voldoen:

Op deze manier komen alleen de milieutechnisch beste grondstoffen in aanmerking voor het DUBOkeur®.

Bij grondstoffen is de transportafstand naar de gebruiker van wezenlijk belang om te bepalen of de grondstof een goede keuze is. Daarom wordt er voor een DUBOkeur® grondstoffen bepaald welke transportafstand naar de gebruiker maximaal mag worden afgelegd om een DUBOkeur-waardig alternatief te zijn. Deze maximale afstand wordt bepaald door het verschil in milieukosten van de DUBOkeur® grondstof en de maximale schaduwkosten die het product mag hebben om in aanmerking te komen voor het DUBOkeur, de zo geheten DUBOkeurgrens. De hoeveelheid milieukosten die dit oplevert kan per transportafstand omgerekend worden naar het aantal kilometers dat nog afgelegd kan worden. De maximale transportafstand verschilt per type transport middel daarom worden de waarden voor de volgende drie transportmiddelen vermeld:

Op het DUBOkeur® grondstof certificaat en de milieuboordeling worden deze waarden weergegeven. DUBOkeur grondstoffen zijn te herkennen aan onderstaand logo:

Hoe worden milieukosten voor het DUBOkeur® berekend?

De basis van de berekening van milieukosten van het DUBOkeur® zijn wetenschappelijke LCA gegevens. LCA staat voor LevensCyclusAnalyse. Het is een methode om de milieubelasting van een grondstof te berekenen. Een LCA gaat normaal voor een wieg tot een graf benadering, doordat dit voor een grondstof niet bruikbaar is, omdat een grondstof gebruikt kan worden voor meerder eindproducten, richt het DUBOkeur® grondstof zich enkel tot de winning en verwerking van de grondstof. In deze fasen vinden processen plaats waarbij verschillende milieueffecten optreden. In een LCA worden deze milieueffecten inzichtelijk gemaakt.

Op het certificaat van het grondstof wordt vermeld wat de maximale transport afstand van de grondstof mag zijn om milieutechnische een goede keuze te zijn. Doordat verschillende manieren van transporteren verschillende milieueigenschappen hebben we dit onderverdeeld in een maximale afstand voor spoor, vrachtwagen en schip.

Welke milieueffecten spelen een rol in de berekening van het DUBOkeur®?

Voor het DUBOkeur® worden verschillende milieueffecten in kaart gebracht. Naast de effecten van CO2 op het broeikaseffect zijn er nog zeventien milieueffecten. De milieueffectcategorieën uit de Nationale Database worden aangevuld met gegevens uit het TWIN-model. In onderstaande tabel is te zien welke milieueffecten een rol spelen voor het DUBOkeur®.

Milieueffecten van belang voor het DUBOkeur

Voor meer informatie over de LCA methodiek en het TWIN model zie de link