Dubokeur logodk DUBOkeur product gebouw DUBOkeur product interieur DUBOkeur product gww DUBOkeur grondstof DUBOkeur installatie DUBOkeur woning

DUBOkeur stempel

Voor contact:
Bussummergrindweg 1b
1406 NZ Bussum
Tel: 035 - 6948233
Mail: info@nibe.org

Link naar al de milieuclassifcaties en DUBOkeur® producen:

www.nibe.info

Het keurmerk voor duurzaam bouwen

Het DUBOkeur® bewijst dat een product (voor de bouw, GWW of interieur sector), grondstof, installatie of woning tot de meest milieuvriendelijke keuze behoort. Dit wordt aangetoond aan de hand van een milieukundige levenscyclusanalyse gemaakt door het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), het kennisinstituut voor duurzaam bouwen. Door het gebruik van de nationaal erkende LCA-methodiek, wordt op een onafhankelijke en wetenschappelijke wijze aangetoond dat het gekeurde product behoort tot de bovenkant van de markt op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast mag een product geen negatieve gezondheidseffecten hebben op de gebruikers ervan. Bij producten met een DUBOkeur® vinden er dus geen schadelijke emissies, uitloging en/of uitwaseming plaats in de gebruiksfase van het product. Met het DUBOkeur® kunnen producten, grondstoffen, installaties en woningen op een onafhankelijke en wetenschappelijk wijze aantonen dat ze een duurzame keuze zijn. Het doel van het DUBOkeur® is om uitsluitend de bovenkant van de markt op het gebied van duurzaamheid een keurmerk te geven, zodat het ook echt waarde krijgt!

Al de milieuclassificaties van bouwproducten kunt u geheel gratis vinden op www.nibe.info. Hier vindt u ook per bouwtoepassing welke DUBOkeur producten er zijn. Zodat je binnen de toepassing kan zien welke producten tot de meest milieuvriendelijke alternatieven behoren.

Het DUBOkeur® wordt uitgegeven in zes categorieën:

DUBOkeur® voor bouw, interieur en GWW producten:

Het DUBOkeur® product is in 2004 in het leven gebracht zodat bouwproducten zich konden onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Hiervoor wordt de milieu-impact van het te toetsen product middels een levenscyclusanalyse (LCA) (uitgevoerd door het NIBE) bepaald en in relatie gezet tot vergelijkbare producten. Alleen de meest milieuvriendelijke alternatieven komen in aanmerking voor het DUBOkeurmerk.

Het DUBOkeur® product is onderverdeeld in drie categorieën:

Het DUBOkeur® voor bouwproducten:

DUBOkeur product gebouw logo

Het DUBOkeur® voor interieur producten:

DUBOkeur interieur

Het DUBOkeur® voor Grond- Weg- Waterbouw producten:

DUBOkeur product gww logo

In totaal zijn er al meer dan 500 producten DUBOkeur® positief voor het DUBOkeur getoetst

Meer informatie over het DUBOkeur® product (gebouw, interieur en GWW)

De complete lijst met DUBOkeur® producten

DUBOkeur® grondstof:

Met het DUBOKeur® grondstoffen kan worden aangetoond dat een grondstof een milieuvriendelijke keuze is. Door middel van een levenscyclusanalyse (LCA) worden de milieueffecten van de winning en bewerking van grondstoffen bepaald en met elkaar vergeleken. Alleen de meest milieuvriendelijke alternatieven komen in aanmerking voor het DUBOkeur® grondstoffen certificaat.

DUBOkeur grondstof  logo

Meer informatie over het DUBOkeur® grondstof

De complete lijst met DUBOkeur® grondstoffen

DUBOkeur® Installatie:

Met het DUBOKeur® installatie kan worden aangetoond dat een installatie een milieuvriendelijke keuze is. Hiervoor wordt de milieu-impact van het te toetsen installatie middels een levenscyclusanalyse (LCA) (uitgevoerd door het NIBE) bepaald en in relatie gezet tot vergelijkbare producten. Naast de materiaal gebonden milieu-impact worden ook het directe en inderecte energie verbruik van een installatie in de vergelijking meegenomen. Alleen de meest milieuvriendelijke alternatieven komen in aanmerking voor het DUBOkeurmerk.

DUBOkeur woning  logo

Meer informatie over het DUBOkeur® installatie